Hledat
Filtry
Zavřít

Akce - Valašské muzeum v přírodě - 28.10.2013

Nabídka Akce
Termín AKCE JIŽ BYLA UKONČENA !!! (28.10.2013)
Adresa Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Lokalita Zlínský kraj
Web http://www.vmp.cz
 • V pondělí 28. října 2013 budou otevřeny veřejnosti areály Dřevěného městečka muzea a exteriéry Valašské dědiny. Otevírací doba od 9.00 do 16.00.

Dřevěné městečko

Je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem Valašského muzea v přírodě, jakož i nejstarším muzeem v přírodě v celé střední Evropě. Areál byl otevřen v roce 1925 a postupně doplňován o další stavby. Dřevěné městečko prezentuje způsob života na malém městě v období od poloviny devatenáctého století až po první čtvrtinu století dvacátého. V době hlavní sezóny zde probíhají programy, připomínající obřady, obyčeje a dovednosti našich předků. Návštěvníci zde mohou například spatřit ruční výrobu tradiční kamenných brousků či dlabání drobných domácích výrobků ze dřeva. Nositelé tradice lidových řemesel pomáhají uchovávat tato netradiční řemesla stále živá. Dřevěné městečko je také dějištěm několika mezinárodních folklorních festivalů a mnoha kulturních pořadů. Prohlídka s průvodcem trvá 45 minut. Možná je také individuální prohlídka.

 

Vstupní budova – Sušák

Historie této budovy se začala rozvíjet po polovině 19. století a od této doby procházela mnoha přestavbami a modernizacemi. Většinu času své existence sloužila k textilní výrobě, upravovalo se zde plátno před distribucí. Rekonstrukce a adaptace pro muzejní účely proběhla v letech 2001 – 2005.

Dnes objekt slouží jako centrální pokladny pro všechny areály Valašského muzea v přírodě a jako vstupní prostor do areálů Valašská dědina a Mlýnská dolina. Dále je v budově umístěna prodejna krajových suvenýrů a WC.

V přízemí objektu se nachází rozsáhlá historicko-etnografická expozice s názvem Městečko pod Radhoštěm, obsažně a působivě dokumentující minulost Rožnova pod Radhoštěm. Tato výstava je zpracována nejmodernějšími muzejnickými metodami. V expozičních sálech budovy se konají další krátkodobější

výstavy, prezentující historii i současnost regionu. Pro příležitost konání konferencí, seminářů, sympózií a kongresů slouží konferenční sál v 2. patře Sušáku.

 

 • Živé muzeum
 • "Nechceme budovati mrtvé skladiště budov a předmětů, chceme zbudovati pomocí praktického národopisu živé muzeum, v němž zděděné tradice valašské minulosti a svéráz plemene a bydliště lidu jsou udržovány při životě výkony práce, zvyky, tanci, zpěvy a obřadnostmi lidu."
 • Takové, na svou dobu zcela moderní názory, vyslovil již zakladatel Valašského muzea v přírodě Bohumír Jaroněk
 • (v časopise Naše Valašsko, 1932). Muzeu v přírodě se často říká skansen. Je to označení stále diskutabilní a souvisí s pojmenováním prvního muzea v přírodě na světě - stockholmského Skansenu, který tu založil dr. Arthur Hazelius. Skansen byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1891. U nás i v některých dalších zemích se tohoto termínu docela samozřejmě užívá.
 • Ve Valašském muzeu v přírodě probíhá každoročně (během léta každou sobotu a neděli) festival Národopisné léto. Velký folklóristický dvoudenní festival Rožnovské slavnosti se koná každé dva roky. Vystupují tu nejen soubory písní a tanců, ale v současné době přibývají i celodenní ukázky tradičního zvykosloví a řemesel. Jen namátkou můžeme jmenovat masopustní a velikonoční obyčeje, ukázky praní prádla, hrnčířské nebo kovářské dny, setkání řezbářů, jarmarky a vánoční koledu.

"Tance, lidové obřadnosti, veselí a hra nedají se však v museích uschovat. Žijí jen, jsou-li zatančeny a znovu prožity. Proto se na nádvoří musejní vědou zbudované dědiny periodicky rozvíří jako součást musea radostný projev národní písně a jiných zvyků lidu našeho, vše zpestřeno pravými valašskými kroji."

 • V pondělí 28. října 2013 budou otevřeny veřejnosti areály Dřevěného městečka muzea a exteriéry Valašské dědiny. Otevírací doba od 9.00 do 16.00.

Dřevěné městečko

Je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem Valašského muzea v přírodě, jakož i nejstarším muzeem v přírodě v celé střední Evropě. Areál byl otevřen v roce 1925 a postupně doplňován o další stavby. Dřevěné městečko prezentuje způsob života na malém městě v období od poloviny devatenáctého století až po první čtvrtinu století dvacátého. V době hlavní sezóny zde probíhají programy, připomínající obřady, obyčeje a dovednosti našich předků. Návštěvníci zde mohou například spatřit ruční výrobu tradiční kamenných brousků či dlabání drobných domácích výrobků ze dřeva. Nositelé tradice lidových řemesel pomáhají uchovávat tato netradiční řemesla stále živá. Dřevěné městečko je také dějištěm několika mezinárodních folklorních festivalů a mnoha kulturních pořadů. Prohlídka s průvodcem trvá 45 minut. Možná je také individuální prohlídka.

 

Vstupní budova – Sušák

Historie této budovy se začala rozvíjet po polovině 19. století a od této doby procházela mnoha přestavbami a modernizacemi. Většinu času své existence sloužila k textilní výrobě, upravovalo se zde plátno před distribucí. Rekonstrukce a adaptace pro muzejní účely proběhla v letech 2001 – 2005.

Dnes objekt slouží jako centrální pokladny pro všechny areály Valašského muzea v přírodě a jako vstupní prostor do areálů Valašská dědina a Mlýnská dolina. Dále je v budově umístěna prodejna krajových suvenýrů a WC.

V přízemí objektu se nachází rozsáhlá historicko-etnografická expozice s názvem Městečko pod Radhoštěm, obsažně a působivě dokumentující minulost Rožnova pod Radhoštěm. Tato výstava je zpracována nejmodernějšími muzejnickými metodami. V expozičních sálech budovy se konají další krátkodobější

výstavy, prezentující historii i současnost regionu. Pro příležitost konání konferencí, seminářů, sympózií a kongresů slouží konferenční sál v 2. patře Sušáku.

 

 • Živé muzeum
 • "Nechceme budovati mrtvé skladiště budov a předmětů, chceme zbudovati pomocí praktického národopisu živé muzeum, v němž zděděné tradice valašské minulosti a svéráz plemene a bydliště lidu jsou udržovány při životě výkony práce, zvyky, tanci, zpěvy a obřadnostmi lidu."
 • Takové, na svou dobu zcela moderní názory, vyslovil již zakladatel Valašského muzea v přírodě Bohumír Jaroněk
 • (v časopise Naše Valašsko, 1932). Muzeu v přírodě se často říká skansen. Je to označení stále diskutabilní a souvisí s pojmenováním prvního muzea v přírodě na světě - stockholmského Skansenu, který tu založil dr. Arthur Hazelius. Skansen byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1891. U nás i v některých dalších zemích se tohoto termínu docela samozřejmě užívá.
 • Ve Valašském muzeu v přírodě probíhá každoročně (během léta každou sobotu a neděli) festival Národopisné léto. Velký folklóristický dvoudenní festival Rožnovské slavnosti se koná každé dva roky. Vystupují tu nejen soubory písní a tanců, ale v současné době přibývají i celodenní ukázky tradičního zvykosloví a řemesel. Jen namátkou můžeme jmenovat masopustní a velikonoční obyčeje, ukázky praní prádla, hrnčířské nebo kovářské dny, setkání řezbářů, jarmarky a vánoční koledu.

"Tance, lidové obřadnosti, veselí a hra nedají se však v museích uschovat. Žijí jen, jsou-li zatančeny a znovu prožity. Proto se na nádvoří musejní vědou zbudované dědiny periodicky rozvíří jako součást musea radostný projev národní písně a jiných zvyků lidu našeho, vše zpestřeno pravými valašskými kroji."