Search
Filters
Close
View as
Sort by

Muzeum Loutek - Plzeň

Zajděte se podívat do muzea loutek v Plzni. Uvidíte samozřejmě loutky Spejbla a Hurvínka, které jsou původem právě z Plzně, ale naleznete zde mnoho dalších loutek.

Trilopark - Praha

Nepochybně jsou muzea, která Vám nabídnou více vystavených exemplářů. Jsou výstavy, které Vás ohromí úžasnými modely. Ostatně – to vše najdete i v Triloparku, i když v menší míře.

Jihlavská šatlava

V Jihlavské šatlavě na Vás čeká především historie. Stará vojenská věznice je v naprosto původním stavu z roku 1869 a je jedinou stavbou tohoto druhu v ČR.

Městské muzeum a galerie - Hlinsko

Hlinecké muzeum vzniklo 1874 a patří k nejstarším v Čechách, sběrným programem jako první okresní muzeum. První úvahy o založení samostatné obrazové galerie se začaly objevovat v roce 1960. Bylo vytvořeno a předloženo několik návrhů. Ani jeden nebyl přijat. Po skončení prvního ročníku Výtvarného Hlinecka hlinecký rodák, akademický sochař Karel Lidický muzeu daroval sádrovou plastiku Mistra Jana Husa do nově zbudované galerie. Muzejní galerie byla zpřístupněna 1. října 1960. Městské muzeum a galerie ve spolupráci s Národní galerií v Praze v letních měsících pořádá pravidelné výstavy s názvem Výtvarné Hlinecko.

Villa Nova - Uhřínov pod Deštnou

Villa Nova Uhřínov středisko experimentální archeologie a regionálních dějin se sídlem v Uhřínově pod Deštnou. Sdružení je zakladatelem archeologického muzea v přírodě (skanzenu) Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou.

Archeopark Prášily

Archeopark Prášily je zaměřen na rekonstrukci života Keltů - stavby dle nálezů, rekonstrukce řemesel, apod. V měsících květen, červen a září zde realizujeme výukové programy pro školy, při kterých se děti učí, jak žili naši předkové - jak si mleli mouku, razili mince, apod.

Hornický skanzen Žacléř

Expozice Hornického skanzenu Žacléř jsou otevřeny celoročně. Protože jsou prováděny v činném průmyslovém areálu, je vždy nutný doprovod. pondělí - pátek  ...

Hornický skanzen - Březové Hory

Hornický skanzen Březové Hory Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud.

Hornický skanzen - Štola Prokop - Stříbro

Hornický skanzen ve Stříbře Dne 10.9.2005 byl slavnostně otevřen Hornický skanzen s venkovní expozicí důlní techniky ve Stříbře. V celém areálu je možno shlédnout různou důlní techniku používanou v minulosi, jak ve stříbrském revíru tak i v ostatních revírech celé České republiky.

Hornický skanzen Mayrau - Vinařice

HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU VE VINAŘICÍCH V obci Vinařice u Kladna můžete navštívit unikátní Hornický skanzen Mayrau, pobočku Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, kde si v prostorách bývalého dolu připomenete historii těžby černého uhlí na Kladensku.

Muzeum gastronomie - Praha

Muzea zabývající se historií gastronomie jsou novinkou a doposud jich po světě není mnoho. I naše země zatím čekala na přehlednou sbírku informací o historii kuchařského umění a pohostinství u nás.

Muzeum Vodňany - Stálá expozice Rybářství

Ve vodňanském muzeu naleznete stálou expozici Rybářství Rybářská tradice ve Vodňanech Vítejte ve městě obklopeném rybniční vodou a vítejte ve vodňanském muzeu na dlouhodobé výstavě, která voní bahnem a rybinou.

Železniční muzeum výtopna Jaroměř - Náchod

Železniční muzeum výtopna Jaroměř se nachází v bývalé výtopně parních lokomotiv v těsné blízkosti železniční stanice Jaroměř - směrem k Hradci Králové.

Pošumavské hasičské muzeum Stachy

Ukázka 3D fotografií z Pošumavského hasičského muzea ve Stachách. Pošumavské hasičské muzeum Stachy pro Vás v nadcházející sezoně roku 2011 připravuje novou expozici a to výstavu 3D fotografii autora Josefa Hapatyky.

Archeopark Chotěbuz - Karviná

Archeologická lokalita Chotěbuz se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších pravěkých a středověkých památek Těšínského Slezska a nachází se v obci Chotěbuz-Podobora.

Skanzen Možděnice - Chrudim

Dominantou skanzenu je kovárna, která byla postavena pravděpodobně v polovině 18. století. Před rokem 1800 přistavěl kovář Václav Černý roubené obytné patro s pavlačí.

Archeopark Netolice

Archeopark Na Jánu v Netolicích je první jihočeskou archeologickou památkou, prezentovanou moderní formou přímé rekonstrukce, která je zaměřena především na málo známé období raného středověku českých dějin.

Skanzen Pertoltice - Lidové stavby - Liberec

Ve skanzenu je zpřístupněno hrázděné stavení z konce 18.století - dle původního známého majitele Haslerův dům - v Dolních Pertolticích u Frýdlantu. Součástí je dobová expozice, ukázky obyčejů a řemesel.