Hledat
Filtry
Zavřít

Lesní klub Prokopáček - Praha

  • Lesní klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí .
  • Pro ty, kteří věří ,že jsme vzešli z přírody a proto je moudré se od ní učit. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a dary přírody oplácet naší péčí o ni. Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou. Náš program se opírá zejména o přírodní rok, lidovou tradici a řemesla.
  • Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj.
  • Klub Prokopáček se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. K dispozici má nebytové prostory přímo v nádražní budově Praha – Hlubočepy, ke kterým náleží krásná zahrádka.
  • Lesní klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí .
  • Pro ty, kteří věří ,že jsme vzešli z přírody a proto je moudré se od ní učit. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a dary přírody oplácet naší péčí o ni. Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou. Náš program se opírá zejména o přírodní rok, lidovou tradici a řemesla.
  • Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj.
  • Klub Prokopáček se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. K dispozici má nebytové prostory přímo v nádražní budově Praha – Hlubočepy, ke kterým náleží krásná zahrádka.