Hledat
Filters

Zásady ochrany osobních údajů

Pidak.cz je server provozovaný fyzickou osobou - Ing. Milan Víšek, K Parku 282, 251 01 Nupaky, IČO 73492566 dále jen Správce.

Zpracování osobních údajů

1. Správce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Pro účely užívání služby Serveru a Mobilní aplikace Uživatelem, zejména vkládání příspěvků a zprostředkování kontaktu mezi Uživatelem a Správcem, je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Serveru (email, jméno či přezdívka, url odkaz, ipadresa, cookie).

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá služby Serveru a Mobilní aplikace, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

4. V konkrétních případech může Správce zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Správce je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které Pidak nabízí.

6. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, e-mailovou adresu, odkaz) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

7. Žádost o výmaz osobních dat. Zašlete Vaši žádost o výmaz na adresu pidak@pidak.cz, uveďte Vaše přihlašovací údaje, přezdívku, případně i registrační email. Po ověření odstraníme všechny Vaše osobní údaje a budeme Vás o tom informovat.

8. Registrací, vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.9.2021.

Kontakt: pidak(at)pidak.cz

TOPlist