Search
Filters
Close

Harmonie Montessori škola - Praha

Address Slezská 3, 120 00 Praha 2
Locality Hlavní město Praha
Web http://www.skolkaharmonie.cz/materske-sk...
2.0 1
  • Soukromá Montessori škola se nachází v Praze 3 na Floře. S výukou začínáme v prosinci roku 2012. V současné době máme kapacitu pro jednu třídu. Škola je vybavena originálním Montessori didaktickým materiálem holandské firmy „Neinhuis.
  • Tyto materiály jsou doplněny i množstvím speciálních pomůcek převážně z přírodních materiálů, které usnadňují pochopení nových jevů, zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.Ve třídách jsou pohyblivé poličkové systémy, ve kterých jsou tematicky uspořádané pomůcky, dobře přístupné každému dítěti. Všechny tyto aktivity vedou přímo či nepřímo k určitému systému v práci: vezmu, použiji, uklidím. Vše má svůj řád a své místo. Tyto pomůcky podporují tvořivost, kritické myšlení, schopnost řešit problémy a schopnost spolupracovat s ostatními. Tak se u dětí rozvíjí nezávislost, sebedůvěra a pocit zodpovědnosti za sebe, druhé i své prostředí.
  • Všichni naši učitelé jsou držiteli certifikátů národní akreditace Montessori a dosáhli všech znalostí a dovedností v Montessori kurzech. Dle svých možností se aktivně zapojují do šíření principů filosofie Montessori mezi rodičovskou veřejnost.
  • Jelikož si plně uvědomujeme důležitost rodiny pro rozvoj dítěte, snažíme se o oboustranně aktivní vztah. Rodičům po předběžné dohodě s ředitelkou umožníme během dne přístup do MŠ, kde mohou pozorovat práci dětí a seznámit se s Montessori pomůckami. Poradenství a konzultace jsou samozřejmostí.
  • Soukromá Montessori škola se nachází v Praze 3 na Floře. S výukou začínáme v prosinci roku 2012. V současné době máme kapacitu pro jednu třídu. Škola je vybavena originálním Montessori didaktickým materiálem holandské firmy „Neinhuis.
  • Tyto materiály jsou doplněny i množstvím speciálních pomůcek převážně z přírodních materiálů, které usnadňují pochopení nových jevů, zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.Ve třídách jsou pohyblivé poličkové systémy, ve kterých jsou tematicky uspořádané pomůcky, dobře přístupné každému dítěti. Všechny tyto aktivity vedou přímo či nepřímo k určitému systému v práci: vezmu, použiji, uklidím. Vše má svůj řád a své místo. Tyto pomůcky podporují tvořivost, kritické myšlení, schopnost řešit problémy a schopnost spolupracovat s ostatními. Tak se u dětí rozvíjí nezávislost, sebedůvěra a pocit zodpovědnosti za sebe, druhé i své prostředí.
  • Všichni naši učitelé jsou držiteli certifikátů národní akreditace Montessori a dosáhli všech znalostí a dovedností v Montessori kurzech. Dle svých možností se aktivně zapojují do šíření principů filosofie Montessori mezi rodičovskou veřejnost.
  • Jelikož si plně uvědomujeme důležitost rodiny pro rozvoj dítěte, snažíme se o oboustranně aktivní vztah. Rodičům po předběžné dohodě s ředitelkou umožníme během dne přístup do MŠ, kde mohou pozorovat práci dětí a seznámit se s Montessori pomůckami. Poradenství a konzultace jsou samozřejmostí.