Hledat
Filtry
Zavřít

Lesní klub Tři údolí - Lesní školka - Praha

Adresa Pod Havránkou 34/7, 171 00 Praha-Praha-Troja
Lokalita Hlavní město Praha
Web http://www.3udoli.cz
 • V Lesním klubu Tři údolí zapojujeme jak prvky výše zmíněných alternativních pedagogických směrů, tak dalších soudobých projektů, jako je např. Přírodní škola (F.Tichý: „Znalosti, dovednosti, zkušenosti nejsou cílem, ale prostředkem k tomu, být užitečný a dokázat věc, kterou jsem si předsevzal.
 • Zdravá škola, Začít spolu. Nechceme zapomenout ani na historické odkazy Jana Amose Komenského („Cílem poznání věcí je smír mysli s věcmi„) nebo Vincenze Priessnitze („Sluneční záření, zdravá pramenitá voda, hojný pobyt v přírodě na zdravém vzduchu, přísná životospráva a prostá strava jsou nejvýznačnější činitelé k udržení lidského zdraví.„) Prosazujeme zážitkovou pedagogiku v duchu Cílka („Když se umíte dívat a pozorně poslouchat, poznáte, že není jediný den v roce, který by se podobal jinému.
 • A nezáleží ani tak na počasí, ale hlavně na tom, co se ten den přihodí. A Cílek uměl jít naproti věcem, které se mají stát. „ z knížky Fr.Skály, „Jak Cílek našel Lídu“).
 • Lesní klub Tři údolí je založen na přátelském vztahu mezi vychovatelem a dítětem. Jejich vztah je založen na vzájemném respektu.
 • Lektor vnímá jedinečnost a vývojové zvláštnosti dítěte, pozitivně motivuje, přirozeně vzdělává (dítě i sebe) i citlivě vede k osvojení sociálních dovedností
 • Předpokladem je spolupráce s rodinou dítěte, nejen za účelem seznámení se, ale i pro vzájemnou inspiraci či rozšíření spolupráce s místní občanskou komunitou. Jsme otevřeni názorům i novým nápadům zapadajícím do koncepce a ideje lesních mateřských škol.
 • V Lesním klubu Tři údolí zapojujeme jak prvky výše zmíněných alternativních pedagogických směrů, tak dalších soudobých projektů, jako je např. Přírodní škola (F.Tichý: „Znalosti, dovednosti, zkušenosti nejsou cílem, ale prostředkem k tomu, být užitečný a dokázat věc, kterou jsem si předsevzal.
 • Zdravá škola, Začít spolu. Nechceme zapomenout ani na historické odkazy Jana Amose Komenského („Cílem poznání věcí je smír mysli s věcmi„) nebo Vincenze Priessnitze („Sluneční záření, zdravá pramenitá voda, hojný pobyt v přírodě na zdravém vzduchu, přísná životospráva a prostá strava jsou nejvýznačnější činitelé k udržení lidského zdraví.„) Prosazujeme zážitkovou pedagogiku v duchu Cílka („Když se umíte dívat a pozorně poslouchat, poznáte, že není jediný den v roce, který by se podobal jinému.
 • A nezáleží ani tak na počasí, ale hlavně na tom, co se ten den přihodí. A Cílek uměl jít naproti věcem, které se mají stát. „ z knížky Fr.Skály, „Jak Cílek našel Lídu“).
 • Lesní klub Tři údolí je založen na přátelském vztahu mezi vychovatelem a dítětem. Jejich vztah je založen na vzájemném respektu.
 • Lektor vnímá jedinečnost a vývojové zvláštnosti dítěte, pozitivně motivuje, přirozeně vzdělává (dítě i sebe) i citlivě vede k osvojení sociálních dovedností
 • Předpokladem je spolupráce s rodinou dítěte, nejen za účelem seznámení se, ale i pro vzájemnou inspiraci či rozšíření spolupráce s místní občanskou komunitou. Jsme otevřeni názorům i novým nápadům zapadajícím do koncepce a ideje lesních mateřských škol.