Search
Filters
Close

Školka K2 rodinného typu - Praha

Address Olešská 2222/18, 100 00 Praha-Praha 10
Locality Hlavní město Praha
Web http://www.klubk2.cz/
1.0 1
 • Školka K2 je jednotřídní školka rodinného typu.  Školka je určena pro děti od dvou let věku. Nižší počet dětí ve třídě  dovoluje a usnadňuje individuální přístup k dětem, jež je všem učitelkám školky K2 vlastní.
 • Stravování je zajištěno školní jídelnou v budově školky.
 • Provoz Školky K2 je hrazen pouze z finančních prostředků klientů, městská část poskytla školce prostor, proto je školné nižší než v ostatních soukromých školkách.
 • Pro roky 2012 – 2014 se podařilo Klubu K2, o.p.s. získat grant na podporu rodičů vracejících se na trh práce „Znovu do práce s podporou Klubu K2“, proto můžeme některým z vás nabídnout grantovou podporu v souladu se záměrem a se schválenými  podmínkami projektu.
 • Od září 2013 budeme otvírat druhou třídu.
 • Pro roky 2013-2014 nabízíme 45 míst z nichž  20 míst může být vždy na cca 6 měsíců hrazeno z grantové podpory.  
 • Grantovou podporu mohou  získat pouze rodiče žijící v Praze vracející se na trh práce.  Na grantovou podporu není právní nárok, o jeho přiznání rozhoduje manažerka projektu a ředitelka Klubu K2 Mgr. Regína Dlouhá na základě vyplněné přihlášky.
 • V rámci programu budou děti několikrát týdně cvičit Vítkův chodník (cvičení pro podporu zdravé klenby dětských nohou,viz příloha) a jógu.
 • Každý měsíc bude, mimo běžný režim, připraven pro děti tematický dopolední program: divadelní představení, výtvarné dílny, canisterapie, ekologické výukové programy (Ptáčci ve městě, Stateček s domácími zvířátky,..). Tyto programy se budou  odehrávat přímo ve školce, případně v jejím nejbližším okolí
 • Mimo školkové aktivity pořádáme i akce pro veřejnost – děti i rodiče. Akce jsou opět tematické a odehrávají se ve školce nebo v jejím okolí: adventní lampionový průvod, vynášení Morany, Velikonoční dílna, Den dětí..
 • Pro děti školkové i pro děti z okolí budeme nabízet v odpoledních hodinách kroužky, jež vybíráme dle zájmu rodičů, např výtvarný kroužek, angličtina, popbalet. 
 • Aktivně spolupracujeme s rodiči a otevřeně a intenzivně komunikujeme o pokrocích a úspěších dítěte. Učitelky i rodiče společně tvoří jeden tým, kterému jde o dítě. Rovněž se rodiče účastní i akcí pro veřejnost či odborných přednášek pořádaných klubem K2.
 • Všechny učitelky jsou absolventky kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti akreditovaného MPSV, který je opravňuje k péči o děti od narození do 6 let.
 • Školka K2 je jednotřídní školka rodinného typu.  Školka je určena pro děti od dvou let věku. Nižší počet dětí ve třídě  dovoluje a usnadňuje individuální přístup k dětem, jež je všem učitelkám školky K2 vlastní.
 • Stravování je zajištěno školní jídelnou v budově školky.
 • Provoz Školky K2 je hrazen pouze z finančních prostředků klientů, městská část poskytla školce prostor, proto je školné nižší než v ostatních soukromých školkách.
 • Pro roky 2012 – 2014 se podařilo Klubu K2, o.p.s. získat grant na podporu rodičů vracejících se na trh práce „Znovu do práce s podporou Klubu K2“, proto můžeme některým z vás nabídnout grantovou podporu v souladu se záměrem a se schválenými  podmínkami projektu.
 • Od září 2013 budeme otvírat druhou třídu.
 • Pro roky 2013-2014 nabízíme 45 míst z nichž  20 míst může být vždy na cca 6 měsíců hrazeno z grantové podpory.  
 • Grantovou podporu mohou  získat pouze rodiče žijící v Praze vracející se na trh práce.  Na grantovou podporu není právní nárok, o jeho přiznání rozhoduje manažerka projektu a ředitelka Klubu K2 Mgr. Regína Dlouhá na základě vyplněné přihlášky.
 • V rámci programu budou děti několikrát týdně cvičit Vítkův chodník (cvičení pro podporu zdravé klenby dětských nohou,viz příloha) a jógu.
 • Každý měsíc bude, mimo běžný režim, připraven pro děti tematický dopolední program: divadelní představení, výtvarné dílny, canisterapie, ekologické výukové programy (Ptáčci ve městě, Stateček s domácími zvířátky,..). Tyto programy se budou  odehrávat přímo ve školce, případně v jejím nejbližším okolí
 • Mimo školkové aktivity pořádáme i akce pro veřejnost – děti i rodiče. Akce jsou opět tematické a odehrávají se ve školce nebo v jejím okolí: adventní lampionový průvod, vynášení Morany, Velikonoční dílna, Den dětí..
 • Pro děti školkové i pro děti z okolí budeme nabízet v odpoledních hodinách kroužky, jež vybíráme dle zájmu rodičů, např výtvarný kroužek, angličtina, popbalet. 
 • Aktivně spolupracujeme s rodiči a otevřeně a intenzivně komunikujeme o pokrocích a úspěších dítěte. Učitelky i rodiče společně tvoří jeden tým, kterému jde o dítě. Rovněž se rodiče účastní i akcí pro veřejnost či odborných přednášek pořádaných klubem K2.
 • Všechny učitelky jsou absolventky kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti akreditovaného MPSV, který je opravňuje k péči o děti od narození do 6 let.