Hledat
Filters

Hornický skanzen - Březové Hory

Hornický skanzen Březové Hory

Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.

 • ·Prohlídkový areál A "Ševčinský důl"

  začíná vstupním objektem bývalých sypů, s expozicí nazvanou "Tradiční řemesla a průmysl na Příbramsku" a dále pokračuje stálou výstavou "Hornické a hutnické stavby Příbramska na historických fotografiích".

více:http://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-a-sevcinsky-dul/

 • ·Prohlídkový areál B "Důl Anna"

  v prostoru dolu Anna, zaraženém v roce 1789, začíná cáchovnou dolu Anna s expozicí o hutnictví a úpravnictví. Z cáchovny nebo přímo z nádvoří je možné vstoupit do podzemí a projet se důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a patřící k jedné z nejhlubších šachet ve střední Evropě. Součástí prohlídky podzemní štoly je také ukázka historického důlního díla.

více: http://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-b-dul-anna/

 • **·Prohlídkový areál C "Důl Vojtěch" **

je situován do objektu dolu Vojtěch, zaraženého roku 1779. V šachetní budově, technické památce architektury typu Malakov z roku 1870, postavené na místě historické jámy, je umístěna stálá výstava věnovaná světovému prvenství v dosažení 1000 m svislé hloubky v březohorské jámě Vojtěch roku 1875. V horních patrech může návštěvník zhlédnout galerii výtvarných děl s hornickou tematikou od akademického malíře Karla Hojdena a akademického sochaře Václava Šáry a pokochat se panoramatickou vyhlídkou z věže dolu.

více:http://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-c-dul-vojtech/

Expozice Hornického muzea Příbram na Březových Horách jsou otevřeny celoročně:

 • leden–březen: úterý–pátek 9–16 hodin, poslední prohlídka v 15 hodin

 • duben: úterý–neděle 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin

 • květen–červen: úterý–pátek 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin; sobota–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin, do vybraných expozic v 17.30 hodin

 • červenec–srpen: úterý–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin, do vybraných expozic v 17.30 hodin

 • září–říjen: úterý–neděle 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin (28. 10. 2013 otevřeno!)

 • listopad–prosinec: úterý–pátek 9–16 hodin, poslední prohlídka v 15 hodin

 • jindy po předchozí dohodě (pro hromadné skupiny)

 • vstup do podzemí pro děti do 6 let z bezpečnostních důvodů není možný!

 • exkurze do expozice Vodní kolo dolu Drkolnov v prohlídkovém areálu A začínají v 10, 12 a 14 hodin od vstupního objektu Hornického muzea Příbram - Ševčinského dolu (důl Drkolnov je vzdálen cca 1,5 km - nutný přesun vlastním vozidlem či pěšky, za doprovodu průvodce); v období listopad–březen je otevřeno pouze na objednávku; skluzavka je funkční v závislosti na povětrnostních podmínkách

 • expozice Jízda hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem v prohlídkovém areálu A je přístupná v 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30*, v případě zvýšeného zájmu lze vypravit i mimořádné jízdy dle dohody; v období listopad–březen vláček jezdí pouze za příznivého počasí; maximální počet osob 24

 • expozice Jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou dolu Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00* a 17:30*; v období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 22

 • expozice Wasserlauf - vodní patro na dole Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00*; období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 22; pozor - fyzicky náročnější prohlídka (750 m dlouhá, na výstupu z podzemí je 156 schodů)

 • expozice Komora vodního kola v podzemí dolu Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30*; v období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 10; pozor - na trase je 60 schodů tam a zpět

 • expozice Vodní štola Anna v prohlídkovém areálu C je přístupná v období listopad–březen pouze na objednávku

 • expozice Hornická kovárna na dole Vojtěch - ukázky kovářské práce pouze po předchozí dohodě na objednávku pro skupiny nejméně 20 osob

 • bezbariérový přístup v části expozic

 • parkování zdarma

 • pro návštěvu podzemí je doporučeno teplejší oblečení a pevná obuv.

 • Platí v období květen–červen o sobotách a nedělích, v období červenec–srpen denně kromě pondělí.

Expozice Hornického muzea Příbram na Březových Horách jsou otevřeny celoročně:

 • leden–březen: úterý–pátek 9–16 hodin, poslední prohlídka v 15 hodin

 • duben: úterý–neděle 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin

 • květen–červen: úterý–pátek 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin; sobota–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin, do vybraných expozic v 17.30 hodin

 • červenec–srpen: úterý–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin, do vybraných expozic v 17.30 hodin

 • září–říjen: úterý–neděle 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin (28. 10. 2013 otevřeno!)

 • listopad–prosinec: úterý–pátek 9–16 hodin, poslední prohlídka v 15 hodin

 • jindy po předchozí dohodě (pro hromadné skupiny)

 • vstup do podzemí pro děti do 6 let z bezpečnostních důvodů není možný!

 • exkurze do expozice Vodní kolo dolu Drkolnov v prohlídkovém areálu A začínají v 10, 12 a 14 hodin od vstupního objektu Hornického muzea Příbram - Ševčinského dolu (důl Drkolnov je vzdálen cca 1,5 km - nutný přesun vlastním vozidlem či pěšky, za doprovodu průvodce); v období listopad–březen je otevřeno pouze na objednávku; skluzavka je funkční v závislosti na povětrnostních podmínkách

 • expozice Jízda hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem v prohlídkovém areálu A je přístupná v 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30*, v případě zvýšeného zájmu lze vypravit i mimořádné jízdy dle dohody; v období listopad–březen vláček jezdí pouze za příznivého počasí; maximální počet osob 24

 • expozice Jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou dolu Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00* a 17:30*; v období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 22

 • expozice Wasserlauf - vodní patro na dole Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00*; období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 22; pozor - fyzicky náročnější prohlídka (750 m dlouhá, na výstupu z podzemí je 156 schodů)

 • expozice Komora vodního kola v podzemí dolu Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30*; v období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 10; pozor - na trase je 60 schodů tam a zpět

 • expozice Vodní štola Anna v prohlídkovém areálu C je přístupná v období listopad–březen pouze na objednávku

 • expozice Hornická kovárna na dole Vojtěch - ukázky kovářské práce pouze po předchozí dohodě na objednávku pro skupiny nejméně 20 osob

 • bezbariérový přístup v části expozic

 • parkování zdarma

 • pro návštěvu podzemí je doporučeno teplejší oblečení a pevná obuv.

 • Platí v období květen–červen o sobotách a nedělích, v období červenec–srpen denně kromě pondělí.

Expozice Hornického muzea Příbram na Březových Horách jsou otevřeny celoročně:

 • leden–březen: úterý–pátek 9–16 hodin, poslední prohlídka v 15 hodin

 • duben: úterý–neděle 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin

 • květen–červen: úterý–pátek 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin; sobota–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin, do vybraných expozic v 17.30 hodin

 • červenec–srpen: úterý–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin, do vybraných expozic v 17.30 hodin

 • září–říjen: úterý–neděle 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin (28. 10. 2013 otevřeno!)

 • listopad–prosinec: úterý–pátek 9–16 hodin, poslední prohlídka v 15 hodin

 • jindy po předchozí dohodě (pro hromadné skupiny)

 • vstup do podzemí pro děti do 6 let z bezpečnostních důvodů není možný!

 • exkurze do expozice Vodní kolo dolu Drkolnov v prohlídkovém areálu A začínají v 10, 12 a 14 hodin od vstupního objektu Hornického muzea Příbram - Ševčinského dolu (důl Drkolnov je vzdálen cca 1,5 km - nutný přesun vlastním vozidlem či pěšky, za doprovodu průvodce); v období listopad–březen je otevřeno pouze na objednávku; skluzavka je funkční v závislosti na povětrnostních podmínkách

 • expozice Jízda hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem v prohlídkovém areálu A je přístupná v 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30*, v případě zvýšeného zájmu lze vypravit i mimořádné jízdy dle dohody; v období listopad–březen vláček jezdí pouze za příznivého počasí; maximální počet osob 24

 • expozice Jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou dolu Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00* a 17:30*; v období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 22

 • expozice Wasserlauf - vodní patro na dole Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00*; období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 22; pozor - fyzicky náročnější prohlídka (750 m dlouhá, na výstupu z podzemí je 156 schodů)

 • expozice Komora vodního kola v podzemí dolu Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30*; v období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 10; pozor - na trase je 60 schodů tam a zpět

 • expozice Vodní štola Anna v prohlídkovém areálu C je přístupná v období listopad–březen pouze na objednávku

 • expozice Hornická kovárna na dole Vojtěch - ukázky kovářské práce pouze po předchozí dohodě na objednávku pro skupiny nejméně 20 osob

 • bezbariérový přístup v části expozic

 • parkování zdarma

 • pro návštěvu podzemí je doporučeno teplejší oblečení a pevná obuv.

 • Platí v období květen–červen o sobotách a nedělích, v období červenec–srpen denně kromě pondělí.

Virtuální prohlídka: http://www.virtualtravel.cz/pribram/hornicke-muzeum-pribram/vodni-kolo-v-podzemi-dolu-drkolnov.html

49.6831700N, 13.9865831E
Středočeský kraj
GPS:49.682989,13.986652

Mohlo by se Vám líbit

TOPlist