Search
Filters
Close

Klub Klíček - Brandýs nad Labem

Address Maxe Švabinského 371/22, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Locality Středočeský kraj
Web http://www.boleslavskyklicek.cz
5.0 1

Program a vzdělávací plán klubu

Lesní klub slouží dětem ve věku 1,5 – 3 roky jako forma zvykání si, jedná se o vhodnou „přípravku“ před nástupem do mateřské školy.

Děti se učí samostatnosti, navazování sociálních vztahů a komunikaci mezi vrstevníky.

Program klubu je rozdělen na měsíční a roční rytmus.

Rytmy se řídí 4mi ročními obdobími a prožíváním tradičních lidových zvyků s nimi spjatými.

 • Pedagogové Lesního klubu využívají principy waldorfské pedagogiky a Respektovat a být respektován
 • Dětský klub Klíček - Celodenní ekoklub pro děti 
 • Dětský klub Klíček je realizován občanským sdružením – Rodinný klub Klíček, které vzniklo především za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi. Hlavní důraz je kladen na maximální trávení volného času dětí v přírodě a okolí. Kantoři a spolupracovníci mají celou řadu zkušeností s vedením neziskových organizací, vzděláváním předškolních dětí a pořádáním akcí (např. dětské tábory, přednášky, kurzy).
 • Dětský klub Klíček je zařazen do programu Školka blízká přírodě, jehož cílem je hledat možnosti k propojení každodenního fungování školek s principy udržitelného rozvoje a šířit myšlenky vzdělávání pro udržitelný rozvoj dále.
 • Dětský klub se vztahem k přírodě a okolnímu prostředí
 • Základním principem dětského klubu je výchova ke zdravému životnímu stylu v souladu s přírodou a budování vztahu ke svému okolí.
 • Důraz dáváme na harmonické prostředí, pocit bezpečí a důvěry, snažíme se respektovat individualitu dítěte, na první místo stavíme jeho prožitky a zážitky. Snažíme se u dětí podporovat tvořivost a fantazii, zejména ve vztahu k přírodě. Velká část programu probíhá venku, a tak se pohybem na vzduchu zároveň posiluje dětská imunita.
 • Třídní program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. Aktivity budou realizovány formou celotýdenních projektů, takže si děti osvojí dovednosti a poznatky přirozenou formou a v kontextu.
 • Program klubu probíhá v nádherných prostorách bývalé Rezidence s využitím zahrady a nedaleké okolní přírody Hluchov, Houštka, Proboštská jezera

Program a vzdělávací plán klubu

Lesní klub slouží dětem ve věku 1,5 – 3 roky jako forma zvykání si, jedná se o vhodnou „přípravku“ před nástupem do mateřské školy.

Děti se učí samostatnosti, navazování sociálních vztahů a komunikaci mezi vrstevníky.

Program klubu je rozdělen na měsíční a roční rytmus.

Rytmy se řídí 4mi ročními obdobími a prožíváním tradičních lidových zvyků s nimi spjatými.

 • Pedagogové Lesního klubu využívají principy waldorfské pedagogiky a Respektovat a být respektován
 • Dětský klub Klíček - Celodenní ekoklub pro děti 
 • Dětský klub Klíček je realizován občanským sdružením – Rodinný klub Klíček, které vzniklo především za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi. Hlavní důraz je kladen na maximální trávení volného času dětí v přírodě a okolí. Kantoři a spolupracovníci mají celou řadu zkušeností s vedením neziskových organizací, vzděláváním předškolních dětí a pořádáním akcí (např. dětské tábory, přednášky, kurzy).
 • Dětský klub Klíček je zařazen do programu Školka blízká přírodě, jehož cílem je hledat možnosti k propojení každodenního fungování školek s principy udržitelného rozvoje a šířit myšlenky vzdělávání pro udržitelný rozvoj dále.
 • Dětský klub se vztahem k přírodě a okolnímu prostředí
 • Základním principem dětského klubu je výchova ke zdravému životnímu stylu v souladu s přírodou a budování vztahu ke svému okolí.
 • Důraz dáváme na harmonické prostředí, pocit bezpečí a důvěry, snažíme se respektovat individualitu dítěte, na první místo stavíme jeho prožitky a zážitky. Snažíme se u dětí podporovat tvořivost a fantazii, zejména ve vztahu k přírodě. Velká část programu probíhá venku, a tak se pohybem na vzduchu zároveň posiluje dětská imunita.
 • Třídní program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. Aktivity budou realizovány formou celotýdenních projektů, takže si děti osvojí dovednosti a poznatky přirozenou formou a v kontextu.
 • Program klubu probíhá v nádherných prostorách bývalé Rezidence s využitím zahrady a nedaleké okolní přírody Hluchov, Houštka, Proboštská jezera