Hledat
Filters

Lesní klub Skřítek - školka - Milovice

Lesní klub Skřítek - celodenní lesní ekoklub, člen asociace Lesních mateřských škol, držitel titulu Školka blízká přírodě, titul udělený Ministerstvem životního prostředí. 

 • Klub funguje třetím rokem, provoz byl zahájen ročníkem 2010. Lesní klub Skřítek je určen pro děti ve věku 2,5 - 6 let.
 • Celotýdenní provoz 7,45 - 11,45.
 • Ročník 2013/2014 bude otevřen i s odpoledním provozem do 16.00 hod. Možný výběr docházky 2,3 nebo 5 dnů v týdnu.
 • Program klubu probíhá v lesích města Milovice, venkovním zázemím je maringotka. Jsou využívány bohaté možnosti přírodního okolí – lesy, louky, parky, hřiště. Denní přehled o programu dětí v lesní školce na facebooku.
 • Převážná část programu lesního klubu probíhá venku za každého počasí 
 • Motto a hlavní myšlenka klubu: "S dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů."
 • Klub veden v principech udržitelného rozvoje a výchovou dle "Respektovat a být respektován", vycházíme ze zkušeností lesních mateřských škol.
 • ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU Lesního klubu Skřítek: individuální přístup a respekt k dítěti, partnerství rodiny a klubu, rodinný přístup, zapojení rodičů do dění v klubu 
 • vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, pohybu a sounáležitosti s přírodou, každodenní pobyt venku děti otužuje, zlepšuje jejich zdraví a imunitu 
 • environmentální výchova dětí
 • udržování tradic
 • zážitková a lesní pedagogika, outdoorová pedagogika
 • aktivní zapojování děti do péče o své okolí
 • vedení dětí k odpovědnému postoji k životnímu prostředí a svému okolí
 • dodržování pricipů udržitelného rozvoje
 • péče o zvířata - ZOO koutek přímo v klubu 
 • hudební výchova a dramatická výchova – hra na Orffovy nástroje, vlastní divadelní představení
 • výtvarná výchova, práce s přírodními materiály
 • E-mail: lesni.klub.skritek@seznam.cz
Milovice
Středočeský kraj
GPS:50.2259614,14.8886391

Mohlo by se Vám líbit

TOPlist