Hledat
Filtry
Zavřít

Lesní rodinný klub na Tišnovsku - Lesní školka - Brno - venkov

Adresa Troubná, 666 02 Předklášteří
Lokalita Jihomoravský kraj
Web http://lesniklub.tisnovsko.eu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Lesní rodinný klub nabízí výchovu a vzdělávání inspirované lesní mateřskou školou pro děti ve věku 3-6 let (popř. sedmileté děti s odloženou školní docházkou). Dopolední část probíhá celoročně venku. Oběd a odpolední aktivity se konají ve vytopitelném zázemí, nebo v jeho blízkosti. Od září 2011 je lesní klub provozován na chatě na pomezí lesa a klášterního sadu v Předklášteří.
 • Cílem je zajistit dětem výchovu a vzdělávání v přirozeném prostředí. Tzn. v malé skupině, v přímém kontaktu s přírodou a s možností pravidelného doprovodu rodiče či mladšího sourozence.
 • Pátky jsou již tradičně věnovány výpravám na různá místa Tišnovska. Pravidelně se jezdí do malotřídní školy v Doubravníku, dále do muzea v Předklášteří, tišnovské knihovny, na farmu do Pejškova, na divadlo či výstavy v Brně, apod.
 • V zázemí klubu se v pátky schází skupina rodičů s dětmi od 0 do 3 let, které si takto mohou přirozeně zvyknout na pozdější osamostatnění v lesní školce.

Lesní rodinný klub dětem poskytuje:

 • individuální přístup ve skupině maximálně 15 dětí,
 • prožitkové učení v souladu s přírodou po celý rok,
 • rozvíjení fantazie, tvořivosti i spolupráce s ostatními,
 • posilování důvěry ve vlastní síly a vnímání vlastních hranic,
 • doprovázení, trpělivost, naslouchání, respektující přístup a bezpodmínečné přijetí ze strany pedagogů a asistentů,
 • možnost účasti rodinných příslušníků na realizaci programu,
 • odpočinek a odpolední tvoření ve vytopitelném zázemí,
 • dostatečné množství přímých plnohodnotných zážitků spojených s děním v přírodě, spontánní, a přitom bezpečný pohyb v přírodě.
 • ZÁKLADNÍ INFORMACE - Lesní rodinný klub nabízí výchovu a vzdělávání inspirované lesní mateřskou školou pro děti ve věku 3-6 let (popř. sedmileté děti s odloženou školní docházkou). Dopolední část probíhá celoročně venku. Oběd a odpolední aktivity se konají ve vytopitelném zázemí, nebo v jeho blízkosti. Od září 2011 je lesní klub provozován na chatě na pomezí lesa a klášterního sadu v Předklášteří.
 • Cílem je zajistit dětem výchovu a vzdělávání v přirozeném prostředí. Tzn. v malé skupině, v přímém kontaktu s přírodou a s možností pravidelného doprovodu rodiče či mladšího sourozence.
 • Pátky jsou již tradičně věnovány výpravám na různá místa Tišnovska. Pravidelně se jezdí do malotřídní školy v Doubravníku, dále do muzea v Předklášteří, tišnovské knihovny, na farmu do Pejškova, na divadlo či výstavy v Brně, apod.
 • V zázemí klubu se v pátky schází skupina rodičů s dětmi od 0 do 3 let, které si takto mohou přirozeně zvyknout na pozdější osamostatnění v lesní školce.

Lesní rodinný klub dětem poskytuje:

 • individuální přístup ve skupině maximálně 15 dětí,
 • prožitkové učení v souladu s přírodou po celý rok,
 • rozvíjení fantazie, tvořivosti i spolupráce s ostatními,
 • posilování důvěry ve vlastní síly a vnímání vlastních hranic,
 • doprovázení, trpělivost, naslouchání, respektující přístup a bezpodmínečné přijetí ze strany pedagogů a asistentů,
 • možnost účasti rodinných příslušníků na realizaci programu,
 • odpočinek a odpolední tvoření ve vytopitelném zázemí,
 • dostatečné množství přímých plnohodnotných zážitků spojených s děním v přírodě,

DOVEDNOSTI, KTERÉ SE V KLUBU SPOLEČNĚ UČÍME

 • Zodpovědnost za sebe, rozlišení rizik a rozpoznání svých hranic.
 • Učit se respektovat přání druhých.
 • Nevyrušovat ostatní při hře (nejdříve se jich zeptáme, zda se můžeme připojit).
 • Vzájemně si nic nebrat.
 • Nenásilné řešení konfliktů: vyjádřit své pocity, učit se říkat druhým, co mi vadí a co nechci, aby dělali.
 • Pedagogové jsou osobnosti, které svým příkladem pomáhají dětem řešit různá nedorozumění. S respektujícím postojem přistupují k individualitě každého. Nehodnotí výkony dětí, ale přijímají jejich rozdílnost a pestrost.
 • Rodiče svým pevným rozhodnutím podporují děti v překonání počátečního odpoutávání se a poskytují jim tak důvěru v jejich schopnosti a jejich samostatnost.DOVEDNOSTI, KTERÉ SE V KLUBU SPOLEČNĚ UČÍME
 • Zodpovědnost za sebe, rozlišení rizik a rozpoznání svých hranic.
 • Učit se respektovat přání druhých.
 • Nevyrušovat ostatní při hře (nejdříve se jich zeptáme, zda se můžeme připojit).
 • Vzájemně si nic nebrat.
 • Nenásilné řešení konfliktů: vyjádřit své pocity, učit se říkat druhým, co mi vadí a co nechci, aby dělali.
 • Více informací na oficiálním webu, který najdete v pravém horním rohu příspěvku

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Lesní rodinný klub nabízí výchovu a vzdělávání inspirované lesní mateřskou školou pro děti ve věku 3-6 let (popř. sedmileté děti s odloženou školní docházkou). Dopolední část probíhá celoročně venku. Oběd a odpolední aktivity se konají ve vytopitelném zázemí, nebo v jeho blízkosti. Od září 2011 je lesní klub provozován na chatě na pomezí lesa a klášterního sadu v Předklášteří.
 • Cílem je zajistit dětem výchovu a vzdělávání v přirozeném prostředí. Tzn. v malé skupině, v přímém kontaktu s přírodou a s možností pravidelného doprovodu rodiče či mladšího sourozence.
 • Pátky jsou již tradičně věnovány výpravám na různá místa Tišnovska. Pravidelně se jezdí do malotřídní školy v Doubravníku, dále do muzea v Předklášteří, tišnovské knihovny, na farmu do Pejškova, na divadlo či výstavy v Brně, apod.
 • V zázemí klubu se v pátky schází skupina rodičů s dětmi od 0 do 3 let, které si takto mohou přirozeně zvyknout na pozdější osamostatnění v lesní školce.

Lesní rodinný klub dětem poskytuje:

 • individuální přístup ve skupině maximálně 15 dětí,
 • prožitkové učení v souladu s přírodou po celý rok,
 • rozvíjení fantazie, tvořivosti i spolupráce s ostatními,
 • posilování důvěry ve vlastní síly a vnímání vlastních hranic,
 • doprovázení, trpělivost, naslouchání, respektující přístup a bezpodmínečné přijetí ze strany pedagogů a asistentů,
 • možnost účasti rodinných příslušníků na realizaci programu,
 • odpočinek a odpolední tvoření ve vytopitelném zázemí,
 • dostatečné množství přímých plnohodnotných zážitků spojených s děním v přírodě, spontánní, a přitom bezpečný pohyb v přírodě.
 • ZÁKLADNÍ INFORMACE - Lesní rodinný klub nabízí výchovu a vzdělávání inspirované lesní mateřskou školou pro děti ve věku 3-6 let (popř. sedmileté děti s odloženou školní docházkou). Dopolední část probíhá celoročně venku. Oběd a odpolední aktivity se konají ve vytopitelném zázemí, nebo v jeho blízkosti. Od září 2011 je lesní klub provozován na chatě na pomezí lesa a klášterního sadu v Předklášteří.
 • Cílem je zajistit dětem výchovu a vzdělávání v přirozeném prostředí. Tzn. v malé skupině, v přímém kontaktu s přírodou a s možností pravidelného doprovodu rodiče či mladšího sourozence.
 • Pátky jsou již tradičně věnovány výpravám na různá místa Tišnovska. Pravidelně se jezdí do malotřídní školy v Doubravníku, dále do muzea v Předklášteří, tišnovské knihovny, na farmu do Pejškova, na divadlo či výstavy v Brně, apod.
 • V zázemí klubu se v pátky schází skupina rodičů s dětmi od 0 do 3 let, které si takto mohou přirozeně zvyknout na pozdější osamostatnění v lesní školce.

Lesní rodinný klub dětem poskytuje:

 • individuální přístup ve skupině maximálně 15 dětí,
 • prožitkové učení v souladu s přírodou po celý rok,
 • rozvíjení fantazie, tvořivosti i spolupráce s ostatními,
 • posilování důvěry ve vlastní síly a vnímání vlastních hranic,
 • doprovázení, trpělivost, naslouchání, respektující přístup a bezpodmínečné přijetí ze strany pedagogů a asistentů,
 • možnost účasti rodinných příslušníků na realizaci programu,
 • odpočinek a odpolední tvoření ve vytopitelném zázemí,
 • dostatečné množství přímých plnohodnotných zážitků spojených s děním v přírodě,

DOVEDNOSTI, KTERÉ SE V KLUBU SPOLEČNĚ UČÍME

 • Zodpovědnost za sebe, rozlišení rizik a rozpoznání svých hranic.
 • Učit se respektovat přání druhých.
 • Nevyrušovat ostatní při hře (nejdříve se jich zeptáme, zda se můžeme připojit).
 • Vzájemně si nic nebrat.
 • Nenásilné řešení konfliktů: vyjádřit své pocity, učit se říkat druhým, co mi vadí a co nechci, aby dělali.
 • Pedagogové jsou osobnosti, které svým příkladem pomáhají dětem řešit různá nedorozumění. S respektujícím postojem přistupují k individualitě každého. Nehodnotí výkony dětí, ale přijímají jejich rozdílnost a pestrost.
 • Rodiče svým pevným rozhodnutím podporují děti v překonání počátečního odpoutávání se a poskytují jim tak důvěru v jejich schopnosti a jejich samostatnost.DOVEDNOSTI, KTERÉ SE V KLUBU SPOLEČNĚ UČÍME
 • Zodpovědnost za sebe, rozlišení rizik a rozpoznání svých hranic.
 • Učit se respektovat přání druhých.
 • Nevyrušovat ostatní při hře (nejdříve se jich zeptáme, zda se můžeme připojit).
 • Vzájemně si nic nebrat.
 • Nenásilné řešení konfliktů: vyjádřit své pocity, učit se říkat druhým, co mi vadí a co nechci, aby dělali.
 • Více informací na oficiálním webu, který najdete v pravém horním rohu příspěvku