Hledat
Filtry
Zavřít

Lesní školka Na kozinci - Rožnov pod Radhoštěm

 • Potkávám lidi na různých místech a tu nabírám různých forem myšlenek, které se nesou nad kopcem Kozincem, různé otázky nad pojmem lesní školka. Jistě, je to v Rožnově pod Radhoštěm nový neznámý pojem, lesní školka na Valašsku je zde svého druhu jedinou. A tak mě napadlo, že se se svým pohledem na věc s Vámi podělím. A snad pomůžeme trochu rozjasnit, cože LŠ Na Kozinci dětem nabízí, co v nich pěstuje, spojuje a rozvíjí, jaký je její pedagogický styl, na co klademe důraz, co je u nás ojedinělé, jaké máme přednosti, zamyslíme se tu spolu i nad tím, jak nahlížím na úlohu lesního průvodce pro děti, jaký nesu úkol, jakou roli hraje lesní prostředí pro dítě předškolního věku… Tedy, pojďme se na to podívat blíže.
 • Ve středu lesní pedagogické koncepce pro děti předškolního věku se nachází:
 • 1. Motivy – určené lesním průvodcem.
 • 2. Prostředí – dané lesem, jeho okolím, zázemím a lesními průvodci
 • Je pro nás důležité to, co je dítětem po našem boku prožíváno, jaké nabírá zkušenosti, čemu se učí, co zniterňuje a my dospělí máme na tom svou prožitou spoluúčast. To vše se děje v prostředí, na něž je dítě odkázáno, ve kterém žije a prožívá jej celou svou bytostí. Prostředí určuje, jaké zkušenosti ve svém učení a vývoji v tomto věku dítě udělá. Podle kvality prostředí dospívá dítě k vlastnímu svobodnému jednání, které se v tomto věku projevuje především v tvořivé hře. A to už se dostáváme k prvkům výchovy, které tu pro děti neseme.
 • Podstatným prvkem lesní výchovy pro dítě předškolního věku je:
 • 1. Svobodný akt dítěte v lesním prostředí, jeho okolí, zázemí
 • 2. Základní nálada jistoty
 • Rádi bychom zde přispěli k svobodnému vyjádření dítěte, a tím tedy k projevení dítěte v té ryzí kráse, v jaké před námi stojí. A k druhému bodu – k základní náladě jistoty – mohu na tomto místě říci, že ji vnímám jako impuls, z něhož může být dítě činné. Tato jistota má být též smyslově vnímatelná v okolí dítěte, tedy v prostředí. Jak jí docílit, jak ji uchopit.
 • Vezměme si např. řád v čase – rytmus: - propůjčují jistotu očekávání a jsou základní motivací pro samostatné jednání. Celodenním – celotýdenní provozem LŠ smíme pak naplnit toto poznání a vnést je do života dítěte. Týden tak získá svůj řád pravidelně se opakujícími prvky a řád roku prožijeme prostřednictvím pravidelných slavností. (O nich ještě později něco sem připíšu).
 • Teď ještě k pedagogickému životu LŠ. Tím, že nejsme součástí vzdělávací soustavy, nejsme povinováni řadou daností. Nestojí před námi sumář vytyčených učebních cílů a norem, ale stojí před námi lidská bytůstka. Tento život je tvořen lidsky osobnostně a lesně přírodnicky utvářeným prostředím, ve kterém je pro děti zachován prostor pro konání a prožívání, onen prostor děti samy naplňují. Vlastním pedagogicko – didaktickým cílem nejsou konkrétní obsahy, ale sám prostor pro rozvoj vytvořený lesem, jeho okolím+zázemím a každým z vychovávajících – nás lesních průvodců.
 • Když už jsem naťukla cíle, pojďme se na ně společně podívat blíže.
 • od září 2012: - Po, Út, St dopolední provoz -
 • Čt, Pá celodenní provoz - možnost nepravidelné občasné návštěvy - k účasti dítěte je nutné se nejpozději do 16 hodin předcházejícího dne přihlásit
 • Při prvním dopoledni u nás je vstup volný, bez školného.
 • Potkávám lidi na různých místech a tu nabírám různých forem myšlenek, které se nesou nad kopcem Kozincem, různé otázky nad pojmem lesní školka. Jistě, je to v Rožnově pod Radhoštěm nový neznámý pojem, lesní školka na Valašsku je zde svého druhu jedinou. A tak mě napadlo, že se se svým pohledem na věc s Vámi podělím. A snad pomůžeme trochu rozjasnit, cože LŠ Na Kozinci dětem nabízí, co v nich pěstuje, spojuje a rozvíjí, jaký je její pedagogický styl, na co klademe důraz, co je u nás ojedinělé, jaké máme přednosti, zamyslíme se tu spolu i nad tím, jak nahlížím na úlohu lesního průvodce pro děti, jaký nesu úkol, jakou roli hraje lesní prostředí pro dítě předškolního věku… Tedy, pojďme se na to podívat blíže.
 • Ve středu lesní pedagogické koncepce pro děti předškolního věku se nachází:
 • 1. Motivy – určené lesním průvodcem.
 • 2. Prostředí – dané lesem, jeho okolím, zázemím a lesními průvodci
 • Je pro nás důležité to, co je dítětem po našem boku prožíváno, jaké nabírá zkušenosti, čemu se učí, co zniterňuje a my dospělí máme na tom svou prožitou spoluúčast. To vše se děje v prostředí, na něž je dítě odkázáno, ve kterém žije a prožívá jej celou svou bytostí. Prostředí určuje, jaké zkušenosti ve svém učení a vývoji v tomto věku dítě udělá. Podle kvality prostředí dospívá dítě k vlastnímu svobodnému jednání, které se v tomto věku projevuje především v tvořivé hře. A to už se dostáváme k prvkům výchovy, které tu pro děti neseme.
 • Podstatným prvkem lesní výchovy pro dítě předškolního věku je:
 • 1. Svobodný akt dítěte v lesním prostředí, jeho okolí, zázemí
 • 2. Základní nálada jistoty
 • Rádi bychom zde přispěli k svobodnému vyjádření dítěte, a tím tedy k projevení dítěte v té ryzí kráse, v jaké před námi stojí. A k druhému bodu – k základní náladě jistoty – mohu na tomto místě říci, že ji vnímám jako impuls, z něhož může být dítě činné. Tato jistota má být též smyslově vnímatelná v okolí dítěte, tedy v prostředí. Jak jí docílit, jak ji uchopit.
 • Vezměme si např. řád v čase – rytmus: - propůjčují jistotu očekávání a jsou základní motivací pro samostatné jednání. Celodenním – celotýdenní provozem LŠ smíme pak naplnit toto poznání a vnést je do života dítěte. Týden tak získá svůj řád pravidelně se opakujícími prvky a řád roku prožijeme prostřednictvím pravidelných slavností. (O nich ještě později něco sem připíšu).
 • Teď ještě k pedagogickému životu LŠ. Tím, že nejsme součástí vzdělávací soustavy, nejsme povinováni řadou daností. Nestojí před námi sumář vytyčených učebních cílů a norem, ale stojí před námi lidská bytůstka. Tento život je tvořen lidsky osobnostně a lesně přírodnicky utvářeným prostředím, ve kterém je pro děti zachován prostor pro konání a prožívání, onen prostor děti samy naplňují. Vlastním pedagogicko – didaktickým cílem nejsou konkrétní obsahy, ale sám prostor pro rozvoj vytvořený lesem, jeho okolím+zázemím a každým z vychovávajících – nás lesních průvodců.
 • Když už jsem naťukla cíle, pojďme se na ně společně podívat blíže.
 • od září 2012: - Po, Út, St dopolední provoz -
 • Čt, Pá celodenní provoz - možnost nepravidelné občasné návštěvy - k účasti dítěte je nutné se nejpozději do 16 hodin předcházejícího dne přihlásit
 • Při prvním dopoledni u nás je vstup volný, bez školného.