Hledat
Filtry
Zavřít

Lískáček - Jílové u Prahy

Adresa Komenského 365, 254 01 Jílové u Prahy
Lokalita Středočeský kraj
Web http://liskacek.euweb.cz
1.0 1
  • Lesní klub Lískáček je aktivitou občanského sdružení Kandík, o.s. Usilujeme o to, aby děti měly přímý kontakt s přírodou a učíme je její ochraně. Vedeme děti k sebeúctě, samostatnosti a tvořivosti. Chováme se tak, abychom děti motivovali k ohleduplnosti k sobě samým, k ostatním lidem i k okolí. Věříme, že bezprostřední zkušenost s přírodním prostředím napomáhá jak tělesnému, tak duševnímu rozvoji dětské osobnosti.
  • Lískáček nabízí předškolní vzdělávání dětem od 3 do 6 let. Hlavní inspirací programu Lískáčku jsou lesní mateřské školky. Děti jsou pravidelně venku v přírodě, zejména v lese. Zároveň mají možnost odpočívat a stravovat se v klubovně, která tvoří zázemí školky. Důraz je kladen na podporu přirozeného pohybu a přirozeného duševního a tělesného rozvoje.
  • V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat. Dětem je tak umožněno vnímat své vlastní přirozené fyziologické a sociální potřeby. Učí se postarat se o sebe, vnímat potřeby druhých a postupně si osvojují samostatnost a sociální dovednosti.

  • Lesní klub Lískáček je aktivitou občanského sdružení Kandík, o.s. Usilujeme o to, aby děti měly přímý kontakt s přírodou a učíme je její ochraně. Vedeme děti k sebeúctě, samostatnosti a tvořivosti. Chováme se tak, abychom děti motivovali k ohleduplnosti k sobě samým, k ostatním lidem i k okolí. Věříme, že bezprostřední zkušenost s přírodním prostředím napomáhá jak tělesnému, tak duševnímu rozvoji dětské osobnosti.
  • Lískáček nabízí předškolní vzdělávání dětem od 3 do 6 let. Hlavní inspirací programu Lískáčku jsou lesní mateřské školky. Děti jsou pravidelně venku v přírodě, zejména v lese. Zároveň mají možnost odpočívat a stravovat se v klubovně, která tvoří zázemí školky. Důraz je kladen na podporu přirozeného pohybu a přirozeného duševního a tělesného rozvoje.
  • V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat. Dětem je tak umožněno vnímat své vlastní přirozené fyziologické a sociální potřeby. Učí se postarat se o sebe, vnímat potřeby druhých a postupně si osvojují samostatnost a sociální dovednosti.