Search
Filters
Close

Přírodu dětem lesní mateřská školka - Mladá Boleslav

Address Šmilovského 232/11, 293 01 Mladá Boleslav
Locality Středočeský kraj
Web http://prirodu-detem.webnode.cz

Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, mimo pravoúhlý svět stěn. Děti si hrají a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Ke hře i získávání dovedností.

Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem

Po prázdninách otevíráme klub v Mladé Boleslavi pro předškolní děti. Klub je inspirován lesní mateřskou školou, jejímž principem je trávit většinu času venku – za každého počasí. Bylo prokázáno, že celodenní pobyt venku utužuje zdraví a zlepšuje pohyblivost dětí. I naše město má zajímavá přírodě blízká místa (např. městský park Štěpánka, Radouč, Krásná Louka), kde je možné s dětmi trávit čas s inspirativním programem. Nabízíme vašim dětem ve věku tří až šesti let venku vybít přebytečnou energii, pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou. Děti budou v malé skupině deseti až patnácti. Seznámí se s místem a přírodním prostředím, které je jim blízké, a vytvoří si k němu pozitivní vztah. Tříhodinový pestrý program klubu navazuje na roční období a místo, které se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte je kladen důraz na respekt osobnosti každého dítěte.

Po prázdninách nabízíme program klubu 2x týdně, do budoucna je našim cílem zajistit celotýdenní provoz. Iniciátorkou realizace klubu lesní školky je Jana Krumpholcová, matka dvou dětí, která se rozhodla řešit situaci s nedostatkem volných míst v mateřských školách a absencí lesní školky v Mladé Boleslavi.  Dále se tým "Přírodu dětem" skládá z učitelek a asistentek - maminek.

Případní zájemci se mohou informovat na prirodu.detem@seznam.cz. Veškeré dotazy rády zodpovíme.

Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, mimo pravoúhlý svět stěn. Děti si hrají a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Ke hře i získávání dovedností.

Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem

Po prázdninách otevíráme klub v Mladé Boleslavi pro předškolní děti. Klub je inspirován lesní mateřskou školou, jejímž principem je trávit většinu času venku – za každého počasí. Bylo prokázáno, že celodenní pobyt venku utužuje zdraví a zlepšuje pohyblivost dětí. I naše město má zajímavá přírodě blízká místa (např. městský park Štěpánka, Radouč, Krásná Louka), kde je možné s dětmi trávit čas s inspirativním programem. Nabízíme vašim dětem ve věku tří až šesti let venku vybít přebytečnou energii, pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou. Děti budou v malé skupině deseti až patnácti. Seznámí se s místem a přírodním prostředím, které je jim blízké, a vytvoří si k němu pozitivní vztah. Tříhodinový pestrý program klubu navazuje na roční období a místo, které se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte je kladen důraz na respekt osobnosti každého dítěte.

Po prázdninách nabízíme program klubu 2x týdně, do budoucna je našim cílem zajistit celotýdenní provoz. Iniciátorkou realizace klubu lesní školky je Jana Krumpholcová, matka dvou dětí, která se rozhodla řešit situaci s nedostatkem volných míst v mateřských školách a absencí lesní školky v Mladé Boleslavi.  Dále se tým "Přírodu dětem" skládá z učitelek a asistentek - maminek.

Případní zájemci se mohou informovat na prirodu.detem@seznam.cz. Veškeré dotazy rády zodpovíme.