Hledat
Filtry
Zavřít

RC - Provázek

Adresa Štítného 100, 779 00 Olomouc
Lokalita Olomoucký kraj
Web http://www.rcprovazek.cz
 • Historie- Občanské sdružení Rodinné centrum Provázek navazuje na činnosti RC Provázek, které v letech 2001 – 2012 patřilo pod o. s. Pro Vás. Od ledna roku 2012 máme svoji právní subjektivitu, sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra.
 • Poslání- Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme rodičům s malými dětmi možnost načerpat síly po stránce duševní, duchovní i fyzické.
 • Cíle- Předejít sociálnímu vyloučení žen na mateřské a rodičovské dovolené.
 • Zajistit odborné i laické poradenství a vzdělávání rodičů.
 • Podpořit rodičovské role.
 • Předávat křesťanské hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství.
 • Umožnit rodičům a rodinám s dětmi smysluplně využívat čas.
 • Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním kontaktům s vrstevníky
 • Podpořit mezigenerační vztahy.
 • Historie- Občanské sdružení Rodinné centrum Provázek navazuje na činnosti RC Provázek, které v letech 2001 – 2012 patřilo pod o. s. Pro Vás. Od ledna roku 2012 máme svoji právní subjektivitu, sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra.
 • Poslání- Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme rodičům s malými dětmi možnost načerpat síly po stránce duševní, duchovní i fyzické.
 • Cíle- Předejít sociálnímu vyloučení žen na mateřské a rodičovské dovolené.
 • Zajistit odborné i laické poradenství a vzdělávání rodičů.
 • Podpořit rodičovské role.
 • Předávat křesťanské hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství.
 • Umožnit rodičům a rodinám s dětmi smysluplně využívat čas.
 • Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním kontaktům s vrstevníky
 • Podpořit mezigenerační vztahy.