Hledat
Filtry
Zavřít

Skanzen výroby dřevěného uhlí - Kladno

Adresa Lhota 201, 273 01 Lhota
Lokalita Středočeský kraj
Web http://www.volny.cz/skanzen_lhota/

Ve skanzenu jsou připravovány akce pro širokou veřejnost. Historie pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku spadá do dávné minulosti, do doby přibližně 500 let před naším letopočtem. V té době přichází na naše území Keltové a s nimi i vyspělá kultura. Tento národ dal základ zdejšímu zpracování železné rudy a zároveň pálení dřevěného uhlí, bez něhož se toto odvětví neobešlo. Dříve bývalo uhlí používáno i v mnoha každodenních činnostech obyvatelstva. Na Křivoklátsku tak byly položeny základy řemeslu, které využívá zdejší bohaté zásoby dřeva i v nepřístupných místech. Pálení uhlí se zde nepřetržitě provozuje až do dnešních dob a stalo se místní tradicí.Postup výroby dřevěného uhlí se v průběhu vývoje lidské společ- nosti měnil. Zpočátku jedno- duché pálení uhlí  v ohništích a jamách nahradily na dlouhou dobu dokonalejší milíře. Ty se stavěly mnoho staletí, až do poloviny 20. století. Pro výrobu uhlí v milířích jsou důležité následující faktory: lokalita, počasí, půda a dřevo. Obecně platí, že se pálilo tam, kde byl dostatek dřeva a na místech, kde se uhlí

Ve skanzenu jsou připravovány akce pro širokou veřejnost. Historie pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku spadá do dávné minulosti, do doby přibližně 500 let před naším letopočtem. V té době přichází na naše území Keltové a s nimi i vyspělá kultura. Tento národ dal základ zdejšímu zpracování železné rudy a zároveň pálení dřevěného uhlí, bez něhož se toto odvětví neobešlo. Dříve bývalo uhlí používáno i v mnoha každodenních činnostech obyvatelstva. Na Křivoklátsku tak byly položeny základy řemeslu, které využívá zdejší bohaté zásoby dřeva i v nepřístupných místech. Pálení uhlí se zde nepřetržitě provozuje až do dnešních dob a stalo se místní tradicí.Postup výroby dřevěného uhlí se v průběhu vývoje lidské společ- nosti měnil. Zpočátku jedno- duché pálení uhlí  v ohništích a jamách nahradily na dlouhou dobu dokonalejší milíře. Ty se stavěly mnoho staletí, až do poloviny 20. století. Pro výrobu uhlí v milířích jsou důležité následující faktory: lokalita, počasí, půda a dřevo. Obecně platí, že se pálilo tam, kde byl dostatek dřeva a na místech, kde se uhlí