Hledat
Filters

Školička U Zvířátek - Jankovice

Venkovská školička rodinného typu se zaměřením na ekologickou výchovu a zdravý životní styl.   Školička U Zvířátek je soukromá školička pro děti od 2,5 do 6 let.  Je alternativou ke klasickým mateřským školkám - koncepce školičky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR s ohledem na moderní trendy a směry v předškolní výchově. Výchovně vzdělávací proces probíhá tzv. integrovaným učením hrou (učení vlastním prožitkem při hře) a začleňuje prvky Montessori a Waldorfské pedagogiky, čerpající veškeré poznatky a vědomosti z přírody.   Naší vizí jsou spokojené, vyrovnané děti, které navštěvují školku s radostí a nadšením a současně si odnesou pevný základ lidství.   Díky rodinnému charakteru naší školičky se můžeme dětem individuálně věnovat, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti a rozvíjet děti tempem, které odpovídá jejich nadání.  Naším cílem je poskytnout dětem vlídné a přátelské prostředí, kde by se přirozeným způsobem učily naslouchat, být vnímaví a ohleduplní ke svému okolí, učily se vzájemnému respektu, spolupráci a pomoci….   Posláním naší školičky je rozvíjet vztah dětí k přírodě, kterou máme rádi, ve které žijeme. Klidné vesnické prostředí vytváří podnětné místo pro rozvoj dětí, které jsou v bezprostřední blízkosti přírody a v každodenním kontaktu se zvířátky. Společně přírodu poznáváme a učíme se, jak se k ní chovat.  Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, pohybu, zdravé výživě…    Školička U Zvířátek splňuje veškeré bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Školička je otevřena od 6 do 17 hodin (popřípadě dle domluvy).   Ale hlavně…….ať je léto nebo zima - se zvířátky je vždy prima!

Jankovice 8 53501
Pardubický kraj
GPS:50.0073225,15.5292399

Mohlo by se Vám líbit

TOPlist