Hledat
Filters

Skřítci z borovic- Choceň

 • ·Co je lesní mateřská škola? 

  • Základní myšlenkou lesní mateřské školky je umožnit dětem přirozený pohyb a přirozený duševní i fyzický rozvoj. V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat.
 • Dětem je umožněno přirozeným způsobem vnímat své vlastní fyziologické a sociální potřeby. Učí se postarat se o sebe, přirozeně si postupně osvojují samostatnost a sociální dovednosti. Zároveň děti nejsou vytrhovány z toku svého myšlení, cítění a tvorby nadbytkem "umělých" rušivých vjemů
 • Pedagogické pojetí lesního klubu „Skřítci z borovic“ 
 • Dětský lesní klub Skřítci z borovic je nekomerční neziskovou iniciativou, která chce nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání jako rovnocennou alternativu státním mateřským školám. Je založena na otevřené partnerské spolupráci všech zúčastněných - rodičů, dětí a pedagogů. Chtěli by jsme vytvořit hřejivé a láskyplné prostředí, které příznivě podpoří přirozený rozvoj dítěte.
 • Jsme členem Asociace lesních mateřských škol, která sdružuje iniciativy inspirované myšlenkou lesní mateřské školy a podporuje sdílení zkušeností o fungování a programu lesních mateřský škol/klubů. Asociace připravuje také podklady pro legislativní změny, jejichž cílem je uznání lesních mateřský škol jako plnohodnotné alternativy ke klasické mateřské škole.
 • Při naší činnosti se inspirujeme alternativními pedagogickými směry: 
 • lesními mateřskými školami
 • Waldorfskou a Montessori pedagogikou
 • konceptem Respektovat a být respektován
 • Waldorfské prvky pedagogiky -  co nás zaujalo
 • Dítě v prvním sedmiletí je jedním velkým „smyslovým orgánem“. Ze svého okolí doslova „nasává“ vše, co je mu nabízeno. Tomu by mělo být uzpůsobeno prostředí dítěte, které by mělo být co nejpřirozenější (dřevo, přírodniny, vlna, jemné odstíny barev, hračky z přírodních materiálů atd.). A samozřejmě i pedagog by měl dětem poskytovat vhodný vzor a nabízet smysluplné činnosti (tvoření z přírodnin, vyprávění či čtení pohádek, příběhů a říkadel, společné vaření, práce na zahrádce atd.) které jsou přirozenou součástí každodenního života.
 • Skrze napodobování, pozorování a zakoušení dítě utváří svojí osobnost.
Řád a rytmické uspořádání dne, týdne a roku přináší dětem pocit bezpečí a důvěry. Opakování též napomáhá prohlubování a fixování zkušeností.
Velmi důležitým prvkem ve výchově malých dětí je volná hra, která patří k nejpřirozenějším projevům dětí předškolního věku a v níž se uplatňuje – respektive zrcadlí – nápodoba.
 • Volná hra umožňuje dětem svobodně rozvíjet fantazii, motoriku, učit se sociálním vztahům a dávat možnost uplatnění volním (ZDE) projevům nenásilnou, naprosto přirozenou cestou.Lesní mateřskou školu "Skřítci z borovic" najdete na ulici Litomyšlská na okraji Chocně 
N 49° 59.294', E 16° 13.792'
Pardubický kraj
GPS:49.9882251,16.2297493

Mohlo by se Vám líbit

TOPlist