Search
Filters
Close

Dítě v Lese - Mokrovraty

Address Mokrovraty
Locality Středočeský kraj
Web http://www.ditevlese.cz/
 • Charakteristika vzdělávacího programu "dítě v lese". Hlavním naším cílem je harmonický vývoj celého člověka, nejen jeho intelektu, při respektování vývojových zákonitostí a zvláštností. Chceme přispět k výchově generace, která bude v budoucnu vnímat, milovat, ochraňovat a vytvářet živý svět přírody a lidí.
 • Na děti chceme působit tak, abychom uspokojovali jejich požadavky (s ohledem na individualitu a vývojové fáze dítěte), a vést je k samostatnosti a tvořivosti. Hlavními metodami převzatými z waldorfské pedagogiky je napodobování a vzor, přičemž napodobování je svobodný akt dítěte v příkladném prostředí.
 • Dítě v prvním sedmiletí shromažďuje své zkušenosti, které získává pozorováním, napodobováním a experimentováním. Své charakterové rysy nezískává vysvětlováním a zákazy, ale tím, jak se chovají dospělí v jeho okolí. Na rodiče bychom chtěli působit tak, aby děti ochraňovali před přílišným přetěžováním, nezahrnovali je nepřiměřeným množstvím informací, ale vedli je k tomu, aby se uměly kolem sebe dívat a pozorovat svět.
 • Projekt "dítě v lese" chce svým pojetím probouzet v dětech vědomí, že jsou součástí řádu věcí a přírody. Smyslem výchovy je vést děti k vědomí života v souladu s tímto řádem a ke snaze o nápravu věcí do původního stavu v případě, byl-li tento stav člověkem porušen. Budujeme respekt k tomu, co tento řád prezentuje - šetrné zacházení s věcmi, přírodou, přijímání daných společenských rolí a autority jiného člověka.
 • Provozní podmínky
 • pondělí až středa 8:30 - 15 hod
 • cena: 200,- Kč/den Dle počtu dětí je možno v novém školním roce provoz rozšířit i na další dny. Každé pondělí 15-17 hod lesní kroužek.
 • Doprava- Po Strakonické na Dobříš, kde je odbočka na Mokrovraty 6 km. V Mokrovratech první odbočka vlevo, po 100 m opět vlevo po polní cestě asi 300 m, až na místo u lesa, kde už uvidíte Tee-pee.

 • Charakteristika vzdělávacího programu "dítě v lese". Hlavním naším cílem je harmonický vývoj celého člověka, nejen jeho intelektu, při respektování vývojových zákonitostí a zvláštností. Chceme přispět k výchově generace, která bude v budoucnu vnímat, milovat, ochraňovat a vytvářet živý svět přírody a lidí.
 • Na děti chceme působit tak, abychom uspokojovali jejich požadavky (s ohledem na individualitu a vývojové fáze dítěte), a vést je k samostatnosti a tvořivosti. Hlavními metodami převzatými z waldorfské pedagogiky je napodobování a vzor, přičemž napodobování je svobodný akt dítěte v příkladném prostředí.
 • Dítě v prvním sedmiletí shromažďuje své zkušenosti, které získává pozorováním, napodobováním a experimentováním. Své charakterové rysy nezískává vysvětlováním a zákazy, ale tím, jak se chovají dospělí v jeho okolí. Na rodiče bychom chtěli působit tak, aby děti ochraňovali před přílišným přetěžováním, nezahrnovali je nepřiměřeným množstvím informací, ale vedli je k tomu, aby se uměly kolem sebe dívat a pozorovat svět.
 • Projekt "dítě v lese" chce svým pojetím probouzet v dětech vědomí, že jsou součástí řádu věcí a přírody. Smyslem výchovy je vést děti k vědomí života v souladu s tímto řádem a ke snaze o nápravu věcí do původního stavu v případě, byl-li tento stav člověkem porušen. Budujeme respekt k tomu, co tento řád prezentuje - šetrné zacházení s věcmi, přírodou, přijímání daných společenských rolí a autority jiného člověka.
 • Provozní podmínky
 • pondělí až středa 8:30 - 15 hod
 • cena: 200,- Kč/den Dle počtu dětí je možno v novém školním roce provoz rozšířit i na další dny. Každé pondělí 15-17 hod lesní kroužek.
 • Doprava- Po Strakonické na Dobříš, kde je odbočka na Mokrovraty 6 km. V Mokrovratech první odbočka vlevo, po 100 m opět vlevo po polní cestě asi 300 m, až na místo u lesa, kde už uvidíte Tee-pee.